Anasayfa > Laravel Öğren

Laravel Select Sorgusu Kullanımı

haber resim

İlk olarak users tablomuzdaki tüm verileri çekelim:

Route::get('/', function()

{

$users = DB::select("SELECT * FROM users");

var_dump($users);

});

select() tablomuzdaki verileri objeler halinde bir diziye atıyor.

users tablosundan sadece idsi 1 olan satırı çekelim:

Route::get('/', function()
{
 $user = DB::select("SELECT * FROM users WHERE id = 1");
 var_dump($user);
});

Bu arada var_dump yerine Laravel’in dd() metodunu da kullanabiliriz.

select() metodu değerleri array olarak döndürüyor. Yukarıda tek bir veri çektiğimiz için array bizim için ideal sayılmaz. Verimizi sadece object olarak almak daha mantıklı. Bunun için selectOne() metodunu kullanabiliriz.

$user = DB::selectOne("SELECT * FROM users WHERE id = 1");

dd($user);

Böylece diziden kurtulup sadece object olarak verimizi aldık.

Eğer gelen veriyi niteliklerine göre yani sütunlara göre yazdırmak istersek;

$user = DB::selectOne("SELECT * FROM users WHERE id = 2");

return $user->isim." adlı kişinin mesleği ".$user->meslek;


Ayrıca Bakınız:

Laravel Veritabanına Bağlanma
Önceki
Kaynak bilgilere hemen ulaş.

Teknoloji, bilim, sanat, kodlama, tasarım, rüya vb...

Ara